المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Ang Kasaysayan ng Islam sa Pilipinas


محمد حسين
06-27-2012, 05:39 PM
Bismillaahir Rahmaaniyr Rahiym, Alhamdulillaahi Rabbil 'alamin wassalaatu wassalaamu ala nabeyyena Muhammad (saw), Wa ala alihi wasahbihi ajmain.

Sa ngalan ng Allah, ang Mapagpala ang Mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasa huling Propeta Mohammad [saw] at sa lahat ng mga Propetang nauna sa kanya at sa lahat ng mga tao na tumatahak at sumusunod sa tamang landas hanggang sa huling araw. Ako ay sumasaksi na wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad (saw) ay ang kanyang huling Sugo at Propeta.

Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at gano’n din sa ating mga kababayan, gusto kong batiin kayo ng pandaigdigang pagbati ng mga Muslim at gayon din ng lahat ng mga Propeta gaya nina Prophet Noah, Moses, Abraham, David, Solomon, Jesus, at Muhammad (Peace be upon them all). Ang pagbating “Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!”.

ALAM BA NINYO?

Alam ba ninyo na sa pagdating ng mga naunang mananakop na Kastila sa ating bansa, sila ay nagulat o namangha nang makita nilang ang mga katutubo sa Mindanao, Sulu, Mindoro, Manila, Batangas, Pampanga at Visayas ay mga Muslim?

Na sina Wali, Makdum, Sayyid, Shariff ay mga Arabong Muslim na mga negosyante at mangangaral ay mas naunang nakarating sa ating bansa bago dumating ang mga Kastilang mananakop? Na ang relihiyong Islam ay unang ipinangaral sa ating bansa, at ang mga katutubo ay tinanggap ito nang hindi ipinilit o sa pamamagitan ng dahas noong 13 siglo AD ( AH 712 Muslim Calendar ) na nagmula sa Indonesia at Malaya? Alam din ba ninyo na si Rajah Suleiman at ang kanyang tiyuhin na si Rajah Matanda na pinuno ng Maynila at Mindoro ay mga Muslim? Ang Manila ay isang Kahariang Islamiko sa pamumuno ni Rajah Suleiman, at ang pinaka-palasyo ay nakatayo sa Timog ng Ilog Pasig na sa ngayon ay tinatawag na Fort Santiago? At si Rajah Lakandula ay kamag-anak ng Sultan ng Brunei?, Ang Manila na Kapitolyo (Capital) ng Pilipinas ay dating tinatawag na " Amanillah ", ito ay isang salitang Arabo na ang ibig sabihin ay " Kanlungan ng Allah ( Maykapal ) " ngunit nabago at napalitan ng " Maynila " mula sa ligaw na halamang " nilad." Na ang salitang Moro ay bansag na ikinapit ng mga mananakop na Kastila noong ika-16 na siglo, ito ay nagmula sa mga mamamayan ng sinaunang Mauritania o Moors?

ANG MAIKLING KASAYSAYAN

Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong taong 1370 A.D. sa pamamagitan ng isang Arabong misyonaryo at dalubhasa, na si Sharif Makhdum ( o Mudom ) na lumapag sa Sulu na noo'y sakop ng Malay Peninsula. Ipinagawa niya ang unang Masjid o Mosque sa Pilipinas sa Tubig- Indangan, pulo ng Simunol. Ang natitirang bahagi ng Masjid (tawag sa bahay dasalan ng mga Muslim) ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan. Si Makhdum ay namatay sa Pulo ng Sibuto at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon.

Nang taong 1390, Si Rajah Baginda na taga Minangkibamu, Sumatra ay dumating sa Sulu at pinagpatuloy ang pagpapalaganap ng Islam na pinasimulaan ni Sharif Makhdum. Si Sharif Abubakar ng Palimbang ay dumating sa Jolo noong 1450 at pagkatapos pinakasalan niya ang dalagang anak ni Rajah Baginda na si Putri (Prinsesa) Paramisuli. Nang mamatay si Rajah Baginda si Abubakar ay nagtatag ng Sultanate ng Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.

Pagkatapos maitatag ang Pamahalaang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao na pinamunuan ni Sharif Kabungsuwan na taga Johor. Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinaksalanan niya si Putri Tunina. Sila rin ang kaunaunahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.

Sa pagkalipas ng maraming taon, maraming Datu na Muslim ang pumunta sa Pilipinas pagkatapos marinig ang magandang balita sa pagtanggap ng mga naunang Muslim. Magmula sa Borneo ay dumating ang sampung Datu na lumapag sa Panay. Ang mga Datung ito ay sina:

1) Datu Puti,
2) Datu Sumakwel,
3) Datu Bangkaya,
4) Datu Dumalogdog,
5) Datu Paiburong,
6) Datu Paduhinog,
7) Datu Lubay,
8) Datu Dumangsil,
9) Datu Kalantiaw at si
10) Datu Balensula.

Si Datu Puti ang siyang pinuno ng grupo ng mga Datu. Si Datu Puti ay dalubhasa sa paglalakbay at sila'y lumapag sa San Joaquin, Iloilo ( noon ay Siwaragan). Si Datu Puti at ang mga kasamahan niya ay binili ang kapatagang lupain sa Iloilo kay Marikudo, ang pinuno ng mga katutubong Ati, at nagtatag sila ng sarili nilang pamayanan.

Nang ang pamilya ng mga taga Borneo ay natatag na sa Panay, si Datu Puti, Datu Balensula, at Datu Dumangsil ay naglakbay muli at narating nila ang Batangas na sakop ng Luzon. Si Datu Balensula ay tumungo sa lugar na ngayon ay Valenzuela. Sina Rajah Matanda, at Rajah Soliman ang mga naunang mga pinuno ng Maynila. Sila ay buong tatag na nakipaglaban sa mga dayuhan sa kinatatayuan ng Fort Santiago o Intramuros na noon ay kaharian na ng mga ninuno nating mga Muslim, hanggang sila ay magapi sa Bangkusay na ngayon ay Tondo. Sa pagkatalo ni Rajah Soliman, at ni Rajah Matanda ang mga Kastila ay nagdulot ng lagim sa pulo ng Luzon, pinatay nila ang mga lalaki at babae, matanda at bata. Subalit ang mga Muslim sa mga karatig bayan ay ipinagtanggol ang kanilang pamayanan hanggang sa kanilang huling hininga; itak at palaso (pana) laban sa baril at kanyon ng mga kastila. (Parallel event to the Crusade of the Europeans in Jerusalem, where they were defeated by a Muslim Hero – Saladin or Salahuddin)

Dumating si Ferdinand Magellan sa Pulo ng Limasawa noong Marso 16, 1521, na dala ang Krus at Espada, subali't ang pinuno ng mga lipi doon na pinangungunahan ni Lapu Lapu ay ipinagtanggol ang aral ng Islam na “La ilaha illalah”, at nagapi ng mga Muslim pansamantala ang mga mananakop na kastila. Kaya't ang natitirang pwersa ni Magellan ay bumalik sa Spain at nagkalap ng panibagong pwersa para muling sakupin ang buong Filipinas. Ang bagong pwersang ito ay pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legaspi, at sila at dumaong sa Albay sa lugar na pinangalanang siyudad ng Legazpi. Doon ay kanyang inari ang ating bayan at itoy ipinangalan sa kanilang hari na si King Philip. At ang ating bansa hanggang ngayon ay dala ang pangalang ito-Philippines o Filipinas. Noong panahong iyon ang Pamayanan ng mga Muslim ay matatag na sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Buhol, Samar, Maynila, Palawan, hindi pa kasali ang pulidong mga pulo sa Mindanao at Sulu.

At mula sa Legazpi, Albay ay naitatag ng mga Kastila ang pangunahing lugar ng Maynila, at nagplano sila na lusubin ang Visayas. Sa maikling panahon ay nalupig nila ang Visayas at ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan at ang mahihina ay napilitang talikdan ang Islam at tanggapin ang Krus o Kristianismo sa dulo ng espada. Ang mga Muslim na matatag sa paniniwala at bayani ay niluob pa nilang mamatay na lumalaban kaysa talikdan ang pananampalataya, hindi nila ipinagpalit ang doktrina ng Tawheed (ang pagsamba sa nag iisang Diyos) sa Trinity o ang pagsamba sa (3) tatlong Diyos.

Hindi huminto ang mga Kastila sa pagsakop sa Luzon at Visayas. Hindi pa sila nasiyahan, pinangarap pa nilang masakop ang mayamang lupain ng Mindanao; ngunit ang mga katutubong Tausog, Yakan, Samal, Maranao, Maguindanao at Sangil na mga tribu ng Muslim ay magiting na lumaban at pinigilan ang paulit-ulit na pagsalakay ng mga Kastila. At doon nagsimula ang matanyag na digmaan ng mga Muslim at Kastila.

Ang pagsakop ng mga Kastila sa mga Pulong ito ng Silangan ay nagpasimula ng pormal nang maitatag ni Legaspi ang Pamayanang Espanya noong taong 1565 at nagwakas ng ipahayag ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Filipinas noong June 12,1898 sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Sa loob ng tatlong-daan at tatlumpo't tatlong taon (333 years.) na sinikap ng mga Kastila na sakupin ang mga Muslim ngunit nagtagumpay na naipagtanggol ng mga Muslim ang Islam sa Mindanao at Sulu.

Dumating sa bansa ang mga Amerikano taong 1898 at nakipagdigma sa mga Kastila. Lumagda ang Espanya at Estados Unidos ng Kasunduang Pangkapayapaan at nilisan ng mga Kastila ang Filipinas kapalit ng halagang ($ 20M) dalampung milyon dolyar ng America bilang kabayaran ng Filipinas. Mula sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, Americano at gayon din sa panahon ng pananakop ng Hapon (Japan), ang mga Muslim sa Mindanao ay buong tapang at tatag na nakipaglaban upang ipagtanggol ang Islam at upang hindi masakop ng mga dayuhan. Dito natin makikita ang kapangyarihan at kadakilaaan ng Poong Maykapal - Ang Allah, na kapag ginusto niya ay walang makakahadlang lalo na't ang ipinaglalaban ng mga Muslim ay ang relihiyon ng Allahu Subhanahu wa ta Allah, ang Islam.

Uulitin natin, noon pang 13th century, ang Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao ay populated na yan ng mga Muslim. Kaya marami tayong naririnig na pangapangalan ng ating mga ninuno tulad nina Rahah Lakandula, Datu Sumakwel, Datu Paiburong, Datu Dumalugdog , Rajah Kalantiaw. Yong “Code of Kalantiaw” ay alam natin iyon na ang tinatawag na “Sharia Law”. Ang pangalan ni Datu Puti na bayaning muslim ay ginawa na lang ngayong pangalan ng suka (SubhanAllah). Itong si Datu Puti ang siyang namumuno sa sampung Datu na galing po sa Brunei na pumunta sa atin. Yan po ang kasaysayan ng ating bansa tulad halimbawa ni Rajah Suliman na pamangkin ni Rajah Matanda ay siyang chieftain ng Maynila bago dumating ang mga kastila. Hindi lang po iyan, alam natin si Lapu-lapu ay siyang pumatay kay Magellan. Lahat ng mga ito ay mga ninuno natin. At ang mga pangalang ito ay mga pangalan ng mga muslim. Hindi lang po iyan, yong mga salita po natin, tulad ng salitang hukuman na galing po sa arabic na hakuma, yong baka po ay galing sa salitang baqara, yong asukal po ay galing sa salitang sukkar, yong salamat ay gayundin salamat. At ganundin ang salitang buhay galing sa salitang alhay. So marami pong mga leading proof na nagpapatunay na ang mga ninuno natin ay dati ng mga muslim.

Ganon na lamang ang galit nila sa ating mga ninuno sa Mindanao bakit kamo, dahil ang pamamalagi nila doon ay hindi nila ito nasakop. Kaya ang ginawa nila ay nagtanim sila yong tinatawag na “muslim image”. Yong mga anak ng mga ninuno natin na nandito sa Luzon at Bisayas, tayo ngayon na nasa 17, 18, 19 generation ay iprinogram tayo, brinainwash tayo na ang mga muslim ay mamamatay tao, mga pirata sa dagat, marurumi, maraming mga asawa, mga traydor, lahat na ng masasama tungkol sa mga muslim ay itinanim na sa atin. Sa katunayan po noong hindi pa ako nag Balik Islam, kapag nakarinig ko ng katagang muslim ay kaagad-agad iba na ang iniisip ko sa mga muslim. Bakit, tayo lamang ay biktima ng kasaysayan o victim of history.

Ganon din ang mga kapatid natin sa Mindanao ay natanim din sa kanilang mga isipan na ang mga kristiyano ay mga traidor, land grabber subali't hindi totoo yon, gaya ng sabi ni Nelson Mandela na “ang mga mananakop na dumating sa kanilang bansa ay may dalang bibliya, at sila at tinuruang magdasal ng nakapikit ang mata, nang imulat nila ang kanilang mata, hawak na ng mga mananakop ang kanila lupa at hawak naman nila ang bibliya”. Hindi ba pareho lang ang nangyari sa atin at sa lupain nila Mandela? Kaya ngayon sa katunayan, kapag nagdikit ang muslim at kristiyano sa atin ay parang gasolina at apoy, bakit, ito po ay kagagawan ng mga sumakop sa atin.

Ngayon wala na sila, panahon na para magkaisa na tayo. Sapagkat kung ano ang bandila na itinataas sa Mindanao ay gayundin sa Luzon at Visayas. Ang aral po na ating mapupulot dito ay mulat sapol ang ating mga ninuno ay nakikipaglaban sila sa mga dayuhan para manatili ang ating kultura at tradisyon, ngunit sa ngayon ang kinampihan pa natin ay yaong mga umalipin sa atin. Ano ba ito?. Kaya mag-isip-isip po tayo sapagkat yan ang tunay na nangyayari sa atin. Ayon sa mga historians, kung na-delay lang ang pagdating ng mga sumakop sa atin ng 50 years ang buong Pilipinas ay matatag na. Ibig sabihin, hindi na ito nakri-Christianize.

Tingnan po natin ang Panggasinan, may lugar doon na tinatawag na Alaminos, galing sa arabic yan na al Amin na ang ibig sabihin ay mapagkatiwalaan. Tulad po halimbawa sa mga Ilokano, sa mga Ibanag o ano pa mang mga lingguahe, kung nagkasala nag isang tao, sabi nila “alla ka” na ang ibig sabihin ay “nagkasala ka sa tao at ganundin sa diyos na ang pangalan ay Allah”. Sa mga Itawis merong tinatawag na Al-affu arabic yon “the pardoner”. Yon, maraming mga leading proof na karamihan sa ating mga ninuno ay muslim na. Maliban na lamang sa mga hindi nararating ng mga paliwanag tulad ng mga Igorot, Aetas at ano pa man. Kaya kung kami man na dating mga kristiyano na nagmuslim sa katunayan po ay hindi po kami nagpapalit ng aming panampalataya o relihiyon kundi ay bumabalik lang kami sa sariling pinag-ugatan dahil yon ang sinasabi ng kasaysayan.

Paanyaya sa ating mga kababayan,

Sa pananampalatayang Islam, itinuturo ng Banal na Qur'an na hindi dapat na ipilit ang relihiyon sa isang tao, ngunit ito ay nagbibigay din ng babala na ang katotohanan ay maliwanag at malinaw para maunawaan ng isang taong kahit na sa may simpleng kaisipan. Higit pa nga sa isang tao kung siya ay may lubos na talino, ngunit walang panahon na unawaain ang katotohanan lalo na ang Islam. Ang Islam ay dapat nating saliksikin at pag-aralan, ito ang unang pananampalataya ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila at ipinilit ang relihiyong Cristianismo. Isang kahihiyan sa atin na hindi man lamang natin nasuri o napag-aralan ang pananampalatayang ito , na ang ating mga ninuno ay nagbuwis ng buhay dahil sa pagtatangol sa ating mga kababayan, kalayaan at relihiyon.

BALIK-ISLAM

Ang mga Pilipinong Muslim ay nag-aanyaya sa inyo na balikan ang pananampalataya ng ating mga ninuno sapagkat ang Islam ay ang likas na pananampalataya ng lahat ng mga tao. Sinabi ng huling Propeta Muhammad ang ganito: " Ang isang sanggol sa kanyang pagkapanganak ay Islam ang kanyang likas na relihiyon. Ang kanyang mga magulang lamang ang gumawa sa kanya upang maging Cristiano, Hudyo, o Pagano."

Walang sinuman ang maaaring pumilit sa isang tao, ngunit hindi siya makakaligtas sa katotohanan, alamin man niya ito o hindi dapat tayong pumili ng ating pananampalataya para sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa darating na paghuhukom.

Salamat po sa inyong pagsubay-bay. Subhannakalla humma wa bihamdik, ashhadu alla ilaha ilaant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalmualaikum warah matullahi wa Barakathu.

Epilogue:

Kaya mga kapatid naming Filipino na hindi pa nagbabalik -loob sa nag-iisang Tunay na Diyos - Ang Allah, ay buksan muli natin ang ating kaisipan at damdamin para ang ganap na gabay at liwanag tungo sa Kanya ay makamtan. Balikan natin ang relihiyon ng ating mga ninuno ang Islam at ating kakamting muli ang kapayapaan at kapanatagan ng buhay.

ANG ATING MGA NAUNANG MAGULANG AY MGA MUSLIM

Naglahad o nagbukas kami ng ilang mga pagbabalik tanaw tungkol sa tunay na kasaysayan ng ating bansa at maaaring ang iyong mga naunang magulang o ninuno ay mga Muslim at kung bakit nila niyakap ang pagiging Cristiano ay dahilan sa pagkakasakop at pamimilit ng mga dayuhang Kastila na yakapin ang relihiyong Cristianismo.

ANG MALING PARATANG

Ang sinuman ay hindi maaaring pilitin kung ano ang kanyang dapat paniwalaan o sampalatayanan, ngunit isang kahihiyan din naman sa isang may sapat nang kaisipan kung hindi niya ginagawang magsaliksik at hanapin ang katotohanang ipinangaral ng mga Propeta.. Sinabi ng Qur'an ( Ang Banal Na Kasulatan ng Islam ) ang ganito :" Sabihin: O kayong mga taong binigyan ng Kasulatan ( Mga Hudyo at Cristiano), halina kayo ay mag-usap tayo, Na sumamba tayo tanging sa Allah lamang, Na tayo ay huwag magkakaroon na iba pang dapat sambahin maliban sa Kanya lamang Na tayo ay huwag magtatatag sa ating mga sarili ng mga panginoon at Kahaliling sinasamba maliban sa Allah.

At kung sila ay magbalik - loob , sabihin ninyo : " Magpatotoo na tayo ay Mga Muslim ( isang tao na tumutupad sa mga kalooban ng Diyos)." Si Abraham ay hindi isang Hudyo o naging Cristiano; Datapwat siya'y isang matapat na Muslim." (Qur'an 6:64)

Sa ating bansa ang pagkakakilala ng ating mga kababayang Pilipino kapag sinabing Muslim ay kakaiba, may nagsasabing hindi binyagan, matatapang o mamamatay-tao, rebelde, tulisan o pirata at marami pang ibang masasamang salita na ikinakapit. Sa bahaging ito, hindi ko bibigyan pansin o mahabang paliwanag ang mga maling paratang na ito. Ang isang tunay na Muslim ay hindi maaaring ikapit ang masasamang bagay na ito. Salungat sa itinuturo ng relihiyong Islam at hindi matatawag na tunay na Muslim ang isang tao kung ang mga masasamang gawaing ito ay kanyang ginagawa ( Allah lamang ang tunay na nakakaalam). Narito ang sinabi ng isang dalubhasang mananalaysay na si na Gregorio F. Zaide at Sonia Zaide Pritchard, sa kanilang aklat na History of the Republic of the Philippines mga pahina 124,125 ay sinabi ang ganito:

" Salungat sa popular na maling pananaw, ang mga Muslim na Pilipino ay hindi masasamang pirata ang mabangis na juramentado. Sila ay mapagkaibigan, mapagkupkop, matulungin, matapang at makabayan katulad ng kanilang mga kapatid na Kristiano. Upang maunawaan at maintindihan ang mga Muslim na Pilipino, kinakailangan nating malaman ang kanilang relihiyon at mga kaugalian. Ang kanilang relihiyon ay tinatawag na Islam, na ang ibig sabihin ay pagpapasakop sa kalooban ng Dios. Ang kanilang Dios ay tinatawag na Allah, at si Muhammad ay Kaniyang Sugo. Isang kamalian na tawagin ang Islamikong relihiyon na Mohammedanism sapagkat si Muhammad ay hindi nag-angkin na siya ay nagtayo ng isang bagong relihiyon."

Kapag napag-usapan natin ang kataga o salitang Muslim, ibig sabihin sa lahat na po ng sulok ng bansang Pilipinas ay meron ng mga Muslim. Ang tawag nila sa amin bilang isang Kristiyano na naging muslim ay mga covert ika nga o kaya’y nagpabinyag sa muslim. Sa katunayan po ay kami na dating mga Kristiyano na nagmuslim ay hindi po namin tinatanggap itong kataga na ito sapagkat kung susuriin po natin kami po hindi nagpapalit ng aming pananampalataya, bagkus kami po ay bumabalik lang sa sariling pinag-ugatan sapagkat ang mga ninuno natin ay dati ng mga muslim. Paano? Ito po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo upang sa ganon ay malaman po natin yong isang side naman ng kasaysayan ng ating bansa. Sapagkat ang maari ang narinig lang natin o nabasa lang ay yaong isang side. Ngayon ay ipaliwanag ko naman yong isang side upang magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman sa kasaysayan ng ating bansa.

Ano ang Islam?

Ang Islam ay isang kumpletang pamantayan sa buhay ng isang tao. Ang sinumang tao na kusang isinunuko ang kanyang sarili at sinusunod ang kalooban ng Dios ay tinatawag na Muslim. Ang Muslim ay yaong taong tunay na nagpapasakop sa kalooban ng Dios at hindi masamang tao o masuwayin sa batas ng Diyos. Bukod pa rito ang Islam ay salitang Arabic at nanggaling sa ugat na salitang " Salaam "( sa Hebreo ay Salem ) na ang ibig sabihin sa literal na kahulugan ay Kapayapaan.

Ang salitang ito ay nagpapakita na ang isang tao ay makakaranas ng kapayapaan sa kanyang puso at kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapasakop sa batas, o kalooban ng Diyos. Maliban pa rito ang Biblia ay nagtuturo na ang bawat tao ay dapat na pasakop sa Diyos, nangangahulugan lamang na ang Biblia ay nagtuturo ng Islam. ( Santiago 4:7 Ihambing Duet 10:12-13;6:4-9; Joshua 24:22-24; Matthew 7:21; John 4:34;5:30; Matthew 12:50;Matthew 19:16-19).

Sa karagdagan ang Banal Na Qur'an ay nagsabi pa rin: " Kung sila ay magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi Niya tatanggapin sa kabilang buhay. Siya ay mabibilang doon sa mga nakahanay na talunan. " [ 3:83,85]

Sino ang Allah?

Ang Allah ay ang personal na pangalan ng Pinakamakapangyarihang lumalang ng mga langit at lupa o ng buong sanlibutan. Siya ang nagpadala ng mga mensahero at sugo sa mga tao upang mag-balik loob at siya lamang ang dapat na sasambahin. Ang Propeta ay ipinakilala siya bilang Nag-Iisa ( walang ibat-ibang persona), at tanging Dios, at hindi nangangailangan ng kaniyang kasama at walang ibang kasama sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ipinahayag Niya sa kanyang huling Propeta na si Muhammad na ituro sa mga tao kung sino at ano ang Allah : " Sabihin mo O Muhammad sa kanila : Siya ang Allah, Tangi at Nag-Iisa. Siya ang Allah na hindi nangangailangan ng anumang tulong. Hindi Siya nanganganak, o kaya'y ipinanganak. At wala siyang kapantay at walang anuman ang maihahambing sa Kaniya.[112]

Sino si Muhammad?

Maaaring hindi ka naniniwla na may Diyos, o maaaring hindi mo alam na may Diyos, maaari ding kabilang ka sa ibat-ibang sekta o dominasyon ng relihiyon. Maaaring ang iba ay nagtitiwala sa ibang idelohiya katulad ng demokrasya, komunismo, o malayang pamayanan o simpleng tao lamang at walang pakialam sa kapaligiran. Ano man ang iyong paniniwala o kinalalagyan sa lipunan , kinakailangan mong makilala at malaman ang taong ito, siya si Muhammad ( Sumakanya ang Kapayapaan). Ipinanganak sa Arabia noong taong 570 CE, at nagpasimulang mangaral ng Katotohanan ng relihiyong Islam sa gulang na 40. Sa loob ng 20 taon ng kanyang pangangaral na iniatas sa kanya ng Poong Maykapal, siya ay matagumpay sa kanyang misyon at nagawa niyang mabago ang Buong Peninsula ng Arabia sa tulong ng Allah. Nagawa niyang baguhin ang pananampalatayang Paganismo at pag-samba sa mga diyos-diyosan upang sambahin lamang ang Tangi at Nag-iisang Tunay na Diyos na ipinangaral ng mga naunang Propeta. Nagawa niyang maging payapa at masunurin ang mga nagpapatayan at nag-aaway na ibat-iabang tribo ng Arabia. Nagawa niyang baguhin ang kaugalian, ang talamak na paglalasing, patayan, pagbagsak ng moralidad patungo sa mataas na kaugalian at moral. Siya ay nangaral ng panunumbalik sa Diyos ang Islam, nagtatag ng Estadong Makadiyos, nagpatupad ng mga kautusang pagkakapantay-pantay sa lahat ng uri ng tao. Kung pagbabatayan ang mga dalubhasang manunulat ng kasaysayan, sinasabi nila na si Muhammad (Ang Kapayapaan ay sumakanya) pa lamang ang taong nakagawa ng pinakamataas na antas ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Ganito ang sinabi sa isang aklat na isinulat dalubhasa na kabilang sa pananampalatayang Hindu : " Hindi siya nag-aral ng pilosopiya sa paaralan ng Persia, Atheniya, Roma, India o kaya'y Tsina, ngunit kaya niyang ipahayag ang pinakamataas na mga katotohanang walang hanggan para sa lahat ng tao. Siya sa kanyang sarili ay hindi nakapag-aral, ngunit magagawang magsalita ng isang matatas na wika at kaalaman na nakapapapakilos sa kalooban ng mga tao. Isang ulila ng ipinangaank at walang kayamanan, siya ay minahal ng lahat ng mga tao. Siya ay hindi nag-aral sa anumang akademya ng militar; ngunit nagagawa niyang pamunuan ang kanyang puwersa laban sa mga umuusig sa kanila at nagwagi sa pakikipagdigma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabi’ al Thaani 05, 1428

Virgillio Eisa L. Bautista
Former: Church of God

April 22, 2007

روز
06-27-2012, 09:15 PM
بارك الله في جهودك

أبــو مـحـمـد
06-28-2012, 05:26 AM
جزاك الله خير
وفقك الله

ريحانة الحرم
07-14-2012, 01:24 AM
بارك الله فيك ونفع بك

خالد درار
07-26-2012, 04:29 PM
بارك الله فيك و جزاك خيرا